Przejdź do treści

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Wyjeździe Studyjnym do Jajkowa (Hotel Cykada), w którym uczestnicy poznają dobrze funkcjonujące podmioty ekonomii społecznej z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głównym tematem wizyty będzie funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej Teodorek w Fiałkach.

Wizyta studyjna zaplanowana jest w dniach 12-13 listopada 2021 r. i adresowana jest do:

  • lokalnych liderów,
  • podmiotów działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem,
  • przedstawicieli NGO.

Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, materiały szkoleniowe/promocyjne i realizację programu wizyty.

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 listopada 2021 r. pod nr tel. 54-282-40-97 lub na adres e-mail: ziemia.kujawska@wp.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.