Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe – dostawa gadżetów promocyjnych

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 22 czerwca 2023 r. oferty na: dostawę gadżetów promocyjnych z nadrukiem / grawerem / trwałą naklejką itp. w postaci: logo Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” i/lub danych teleadresowych oraz logotypów unijnych zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności.

Pobierz: Rozeznanie Gadżety czerwiec 2023 r.
Pobierz: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty
Pobierz: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych