Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe na dostawę gadżetów promocyjnych

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 31 grudnia 2022 r. oferty na: dostawę gadżetów promocyjnych z nadrukiem / grawerem / trwałą naklejką itp. w postaci: logo Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” i/lub danych teleadresowych oraz logotypów unijnych zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności.

Pobierz: Szczegółowa treść zapytania ofertowego
Pobierz: Formularz oferty
Pobierz: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych