Przejdź do treści

ZAPYTANIE OFERTOWE: SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO APLIKOWANIA O WSPARCIE W RAMACH DZIAŁANIA 19.2 PROW

Na przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek kultury, związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną z terenu obszaru objętego LSR przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Pobierz: Zapytanie ofertowe

Pobierz: Formularz ofertowy