Przejdź do treści

Zgłoś się do projektu i odkryj swój potencjał!

Nasz beneficjent, Stowarzyszenie Nasza Ostoja, przystąpił do realizacji 3 projektów grantowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”:

Celem każdego projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR do 31 grudnia 2021 roku.

Szczegółowe działania oraz kryteria uprawniające do udziału w projekcie dostępne na stronie www.nasza-ostoja.pl

Zapraszamy do zapoznania się z projektami!