Przejdź do treści

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w dniu 11 marca 2024 roku.

W dniu 11 marca 2024 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w sprawie rozpatrzenia uwag/usunięcia uchybień do wyników oceny i wyboru operacji złożonych w ramach konkursu nr 3/2023 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.”

Pobierz: Protokół z posiedzenia Rady
Pobierz: Uchwała zmieniająca ws. zatwierdzenia listy operacji wybranych w konkursie nr 3/2023