Przejdź do treści

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie – Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej

Nasz adres:
Odolion, ul. Piaskowa 4
87-700 Aleksandrów Kujawski
Tel.: (54) 282 40 97
mail: ziemia.kujawska@wp.pl

Biuro LGD czynne:
od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30 – 15:30

Klauzula informacyjna RODO

Zapisz się do naszego Newslettera!

[newsletter_form]
Menu z Grafikami

AKTUALNOŚCI

  • Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w dniu 17 stycznia 2024 r.

    W dniu 17 stycznia 2024 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2023/3/9 dotyczącej konkursu nr 3/2023 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.” Pobierz: Protokół z… Czytaj…


  • Informacja z posiedzenia Rady – konkurs nr 3/2023

    W dniach 18 oraz 20 grudnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w odpowiedzi na konkurs nr 3/2023 na działanie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami zostanie przekazana do… Czytaj…


  • NOWA PERSPEKTYWA 2023-2027 

    Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” przygotowało nową Lokalną Strategię Rozwoju (LSR), którą będziemy wdrażać w latach 2023-2027. W proces planowania strategicznego była włączona społeczność lokalna – wzięto bowiem pod uwagę wyniki badania potrzeb społeczności lokalnej przeprowadzonego głownie poprzez spotkania konsultacyjne z przedstawicielami oraz badania ankietowe. W perspektywie 2023-2027 dofinansowania grantobiorcom udzielać będziemy ze środków  Programu… Czytaj…


Archiwum Wpisów

Archiwum Kategorii