Przejdź do treści

ARCHIWALNE NABORY WNIOSKÓW

 • Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2023

  Odolion, 9 października 2023 roku Ogłoszenie nr 3/2023OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich… Czytaj…

 • Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2023

    OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW nr 1/2023   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin… Czytaj…

 • Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2023

    OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW nr 2/2023   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Termin… Czytaj…

 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2022

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem… Czytaj…

 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/G/2022

    Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/G/2022 Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: TYP d) kluby pracy, TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności… Czytaj…

 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2022

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.   Odolion, 18.08.2022 r.   Ogłoszenie nr 7/2022 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na… Czytaj…

 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2022

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.   Odolion, 18.08.2022 r. Ogłoszenie nr 5/2022 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie… Czytaj…

 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2022

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.   Odolion, 18.08.2022 r.   Ogłoszenie nr 8/2022 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na… Czytaj…

 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2022

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.   Odolion, 18.08.2022 r.   Ogłoszenie nr 6/2022 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na… Czytaj…

 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/G/2022

  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/G/2022   Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej takich jak: Typ 2b) lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, Typ 2c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Cel ogólny LSR: Stworzenie miejsca dostatniego… Czytaj…

 • Ogłoszenie o naborze wniosków 2/G/2022

    Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/G/2022 Numer konkursu LGD: 2/G/2022   Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej takich jak: TYP 1 c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy); Cel ogólny LSR: Stworzenie… Czytaj…

 • Ogłoszenie o naborze wniosków I/RPO/EFRR/2022

  Odolion, 25.04.2022 r.   Ogłoszenie o naborze wniosków Numer konkursu LGD: I/RPO/EFRR/2022   Typ projektu: Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw (projekty grantowe), projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty. Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na… Czytaj…

 • Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2022 (aktualizacja terminu naboru)

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Ogłoszenie nr 1/2022 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW  AKTUALIZACJA – WYDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie… Czytaj…

 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   Odolion, 21.02.2022 r. Ogłoszenie nr 1/2022 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie… Czytaj…

 • Ogłoszenie o naborze wniosków aplikacyjnych nr 7/R/2021

  Ogłoszenie konkursu na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie typu projektu: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących… Czytaj…

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr II/RPO/EFRR/2021

    Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ZAKRES TEMATYCZNY: Cel ogólny LSR: Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających wizję… Czytaj…

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr I/RPO/EFRR/2021

      Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ZAKRES TEMATYCZNY: Cel ogólny LSR: Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających… Czytaj…

 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/G/2021

  Numer konkursu LGD: 4/G/2021 Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Numer konkursu LGD: 4/G/2021 Do wsparcia w ramach konkursu… Czytaj…

 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/G/2021

  Numer konkursu LGD: 3/G/2021   Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej takich jak: Typ 2a) usługi wzajemnościowe, samopomocowe, Typ 2b) lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, Cel ogólny LSR: Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających… Czytaj…

 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/G/2021

  Numer konkursu LGD: 2/G/2021   Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej takich jak: TYP 1 c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy); TYP 1 f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.… Czytaj…

 • Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2021

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”   Ogłoszenie nr 1/2021 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach… Czytaj…

 • Ogłoszenie o naborze wniosków aplikacyjnych nr 6/2020

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie   Odolion, 05.10.2020 r. Ogłoszenie nr 6/2020   OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW POPRAWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania… Czytaj…

 • Ogłoszenie o naborze wniosków aplikacyjnych nr 5/2020

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.   Ogłoszenie nr 5/2020 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach… Czytaj…

 • Ogłoszenie o naborze wniosków aplikacyjnych nr 4/G/2020

  „Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Numer konkursu LGD: 4/G/2020 Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: 1.… Czytaj…

 • Ogłoszenie o naborze wniosków aplikacyjnych nr 3/G/2020

  Ogłoszenie o naborze wniosków Numer konkursu LGD: 3/G/2020 Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej takich jak: Typ 2a) usługi wzajemnościowe, samopomocowe, Typ 2b) lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, Typ 2c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.… Czytaj…

 • Ogłoszenie o naborze wniosków aplikacyjnych nr 2/G/2020

  Ogłoszenie o naborze wniosków Numer konkursu LGD: 2/G/2020 Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej takich jak: TYP 1 c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy); TYP 1 f) inne z obszaru aktywnej integracji… Czytaj…

 • Ogłoszenie o naborze wniosków aplikacyjnych nr 1/G/2020

    Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 1/G/2020   Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: TYP 1 c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy); TYP 1 f) inne… Czytaj…

 • Ogłoszenie o naborze wniosków aplikacyjnych nr 10/2019

  Ogłoszenie konkursu na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie typu projektu: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych-zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe… Czytaj…

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH 9/G/2019

  Odolion, 20.12.2019 r. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Numer konkursu LGD: 9/G/2019 Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano… Czytaj…

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH 8/2019

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Odolion, 26.11.2019 r. Ogłoszenie nr 8/2019 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW POPRAWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach  poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na… Czytaj…

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH 7/2019

  Odolion, 26.11.2019 r. Ogłoszenie nr 7/2019 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW POPRAWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach  poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju… Czytaj…

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH 6/2019

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Odolion, 26.11.2019 r. Ogłoszenie nr 6/2019 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w… Czytaj…

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH 5/2019

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie   Odolion, 22.11.2019 r. Ogłoszenie nr 5/2019 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji… Czytaj…

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH 4/2019

  Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 4/2019 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie  „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” (dalej: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty  realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P) Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-338/19 Numer… Czytaj…

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 3/G/2019

  Odolion, 26.02.2019 r. Ogłoszenie o naborze wnioskówNumer naboru: 3/G/2019 Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: TYP 2a) usługi wzajemnościowe, samopomocowe TYP 2b) lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej TYP 2c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności… Czytaj…

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 2/G/2019

  Odolion, 26.02.2019 r. Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 2/G/2019   Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: TYP 1c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), TYP 1f) inne… Czytaj…

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/2019

  Odolion, 25.02.2019 r.     Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019 Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” (zamiennie LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-262/19 Numer konkursu LGD:… Czytaj…

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 16/G/2018

  Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie! Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie, nr 16/G/2018   Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Działania na rzecz osób zagrożonych… Czytaj…

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 15/G/2018

  Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie! Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie, nr 15/G/2018   Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub… Czytaj…

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 14/2018

  Odolion, 12.10.2018 r.   Ogłoszenie nr 14/2018   OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata… Czytaj…

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 13/2018

    Odolion, 07.09.2018 r. Ogłoszenie nr 13/2018 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW POPRAWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów… Czytaj…

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 12/2018

  Odolion, 10.08.2018 r. Ogłoszenie nr 12/2018  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  … Czytaj…

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 11/2018

  Odolion, 27.07.2018 r. Ogłoszenie nr 11/2018   OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW POPRAWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów… Czytaj…

 • OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW 10/2018

  Odolion, 27.07.2018 r.   Ogłoszenie nr 10/2018 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW POPRAWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem… Czytaj…

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 9/2018

  Odolion, 27.07.2018 r.   Ogłoszenie nr 9/2018  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata… Czytaj…

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 8/2018

  Ogłoszenie konkursu na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie typu projektu: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególnosci o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych-zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe… Czytaj…

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 7/2018

  Odolion, 25.05.2018 r.   Ogłoszenie nr 7/2018   OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020… Czytaj…

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 6/2018

  Odolion, 23.04.2018 r.   Ogłoszenie nr 6/2018 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów… Czytaj…

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 5/2018

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.   Odolion, 25.01.2018 r.   Ogłoszenie nr 5/2018   OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW POPRAWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD… Czytaj…

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 4/2018

  Odolion, 25.01.2018 r.   Ogłoszenie nr 4/2018   OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata… Czytaj…

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 3/2018

  Odolion, 25.01.2018 r.   Ogłoszenie nr 3/2018   OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW POPRAWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju… Czytaj…

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 2/2018

  Odolion, 22.01.2018 r. Ogłoszenie nr 2/2018 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Nr… Czytaj…

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/2018

  Odolion, 01.12.2017 r. Ogłoszenie nr 1/2018 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach  poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020… Czytaj…

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 2/2017

  Odolion, 11.10.2017 r. Ogłoszenie nr 2/2017   OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata… Czytaj…

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/2017

  Odolion, 11.10.2017 r. Ogłoszenie nr 1/2017   OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW   Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata… Czytaj…