Przejdź do treści

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w dniu 17 stycznia 2024 r.

W dniu 17 stycznia 2024 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w sprawie rozpatrzenia protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2023/3/9 dotyczącej konkursu nr 3/2023 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.”

Pobierz: Protokół z posiedzenia Rady